Zapraszamy do korzystania z aplikacji „Bursztynowy Kłos” 13.04.2020

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do korzystania z aplikacji „Bursztynowy Kłos”, w której znaleźć można informacje o lokalnych wydarzeniach, produktach i usługach Żuław i Mierzei. To krótki przewodnik po podmiotach i obiektach tworzących unikalne i charakterystyczne produkty, dla których inspiracją są lokalne zasoby oraz tradycje kulturowe i historyczne naszego regionu. Podmioty te zostały wyróżnione certyfikatem marki lokalnej „Bursztynowy Kłos”, którego operatorem jest  Stowarzyszenie Żuławska Lokalna Grupa Działania.

Link do aplikacji Bursztynowy Kłos:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klos

 

W ramach promocji marki lokalnej Bursztynowy Kłos dostępna jest również mapa terenu z zaznaczonymi i opisanymi obiektami wyróżnionymi certyfikatem. Zamieszczone poniżej składane mapki wielkoformatowe oraz plakaty, będzie można znaleźć w wielu miejscach na terenie Żuław i Mierzei lub pobrać na stronie www.zulawskalgd.pl.

  

 

Projekt pt. „Stworzenie wspólnej strategii marketingowej dla obszaru ŻLGD” mający na celu umożliwienie promocji obszaru objętego LSR poprzez stworzenie wspólnej strategii marketingowej dla obszaru ŻLGD (tj. organizację warsztatów oraz objęcie systemem certyfikacji obiektów), współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Wszystkie aktualności