PODSUMOWANIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTEJ PROGRAMEM OPERACYJNYM RYBACTWO I MORZE 2014-2020

8 listopada 2023
PODSUMOWANIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 

KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTEJ PROGRAMEM OPERACYJNYM RYBACTWO I MORZE 2014-2020
Zrealizowało dwie Lokalne Strategie Rozwoju w ramach perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020.
Fundusze zostały przeznaczone na rozwój obszarów gmin powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie i
Pruszcz Gdański oraz powiatu nowodworskiego: Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska.
W ostatnich latach realizowaliśmy działania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei zostało zarejestrowane w KRS w 2009 r.

W wyniku podpisanej umowy ramowej 23.05.2016 r. między województwem pomorskim, a naszym Stowarzyszeniem uzyskaliśmy środki na rozwój obszaru, które rozdysponowaliśmy na przedsięwzięcia realizujące dwa cele: Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej oraz Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR.

Ogłosiliśmy 33 nabory wniosków o przyznanie pomocy skierowane do rybaków, przedsiębiorców, osób fizycznych, ale także do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych. Efektem tych działań jest 51 podpisanych umów na kwotę 9 343 026, 28 zł (stan na dzień 30.09.2023 r.).

W praktyce oznacza to nowe miejsca pracy, obiekty nowopowstałej lub zmodernizowanej infrastruktury oraz liczne wydarzenia odbywające się na obszarze promujące i upowszechniające rybackie dziedzictwo kulturowe.

Obecnie nasze Stowarzyszenie podejmuje pierwsze działania w celu stworzenia kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027. Stoimy przed szansą zdobycia funduszy pozwalających na kontynuację działań zmierzających do rozwoju obszaru w różnych płaszczyznach: inwestycyjnej, społecznej, kulturowej.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do naszego biura w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Plac Wolności 22 lub do kontaktu telefonicznego 55 628 09 42 lub e-mail. [email protected].


Wszystkie aktualności
  • mierzeja.pl
  • krynicamorska.pl
  • nadmorzem.pl
  • tanionadmorze.pl